Kati Kauravaara

Kati Kauravaara
Yrittäjä

Toimin Pilatesstudio Hetken yrittäjänä (Fyteko Oy) yhdessä puolisoni kanssa. Vastaan pilatesstudion toiminnasta ja ohjaan matto- ja laitepilatesta, ryhmätunteja ja yksilöasiakkaita. Olen myös valtakunnallisen Suomen pilatesyhdistys ry:n puheenjohtaja. Pilatesstudio Hetkessä otan vastaan myös hyvinvointivalmennusasiakkaita.

Lisäksi toimin (liikunta)sosiologina asiantuntijatehtävissä: teen tutkimustyötä, koulutan ja luennoin sekä kirjoitan artikkeleja ja erilaisia muita julkaisuja. Erityisosaamistani ovat seuraavat aihealueet:

 • liikunnan edistäminen, vähäinen liikkuminen sekä eriarvoisuus ja yhdenvertaisuus liikunnassa
 • kohderyhmän näkökulma
 • aikuisten ryhmäliikunnan ohjaaminen
 • hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä myötätuntokeskeisen terapian työkalujen hyödyntäminen hyvinvoinnin edistämisessä, toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa, fysioterapiassa ja sosiaalityössä
 • vireystilan säätely, keskushermoston rauhoittaminen, pacing, levon ja kuormituksen rytmittäminen, välttäminen ja altistaminen

Lisäksi työskentelen HUSissa sosiaalityöntekijän tehtävissä Pitkittyneiden oireiden kuntoutuspoliklinikalla (ent. Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka) kaksi päivää viikossa ja nettiterapeuttina IT-psykiatriassa yhden päivän viikossa.

Kati Kauravaara

LitT, VTM (sosiaalityö), LO, pilatesohjaaja

Matkapuhelin: +358 50 5836802
Sähköposti: kati.kauravaara@pilateshetki.fi

Valmistuin liikunnanohjaajaksi (LO) Suomen Urheiluopistosta Vierumäeltä vuonna 1999. Sen jälkeen jatkoin opintoja Jyväskylän yliopistossa, josta valmistuin liikuntatieteen maisteriksi vuonna 2003 liikuntasuunnittelu ja -hallinto pääaineenani. Kesällä 2013 väittelin liikuntatieteiden tohtoriksi (LitT) vähäisestä liikkumisesta liikuntasosiologian oppiaineessa. Erityisosaamistani on vähäisen liikkumisen ilmiön ymmärtäminen ja liikunnan edistäminen. Olen suorittanut myös opettajan ammatilliset opinnot ja henkilöstöpäällikön tutkinnon.

Kesäkuussa 2014 valmistuin pilatesohjaajaksi vuoden kestävän koulutuksen jälkeen (Somatic Studion somatic pilates -ohjaaja; olen Suomen Pilates yhdistyksen rekisteröimä pilatesohjaaja) ja keväällä 2017 laitepilatesohjaajaksi (Suomen Terveysliikuntainstituutin Reformer -koulutus).

Keväällä 2016 sain valmiiksi Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Olen perehtynyt erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Syksyllä 2017 suoritin Työterveyslaitoksen Työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen asiantuntijoille (2 op), joka antaa pätevyyden toimia liikunnan asiantuntijana työterveyshuollossa. Syksyllä 2020 kävin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nettiterapeuttikoulutuksen.

Keväällä 2022 valmistuin Helsingin yliopistossa Valtiotieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteen maisteriksi (VTM) ja sain sosiaalityöntekijän pätevyyden. 8/2022 – 1/2023 osallistuin Myötätuntokeskeisen terapian koulutukseen.

Some text

Alkuperäistutkimukset

Kantomaa, Marko & Kauravaara, Kati (2018). Eri-ikäiset yhdessä liikkujan polulla. Katsaus tutkimuksista ja hankkeista. Suomen Olympiakomitea. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2023). Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen kartoitus vammaisten henkilöiden toimimisesta työntekijöinä, luottamushenkilöinä ja opiskelijoina liikunta-alan oppilaitoksissa ja liikuntajärjestöissä. Suomen Paralympiakomitea ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2022). Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen ryhmäkuntoutus ja kuntoutujien kokemuksia interventiosta. Maisterintutkielma. Helsingin yliopisto.

Kauravaara, Kati (2020). Toiminnalliset häiriöt HUSin erikoissairaanhoidon sosiaalityössä. Käytäntötutkimus. Helsingin yliopisto.

Kauravaara, Kati (2019). Hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä. Kandidaatin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kauravaara, Kati (2013). Mitä sitten jos ei liikunta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Jyväskylä. Väitöskirja: Mitä sitten, jos ei liikuta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä.

Kauravaara, Kati (2003). Terveysliikunnan kuntatalkoot. Kehittämistutkimus keskisuomalaisessa Korpilahden kunnassa. Jyväskylän yliopisto. (pro gradu -tutkielma)

Kauravaara, Kati & Lindström, Eeva (2022). Pilates Suomessa. Selvitystyö. Suomen pilatesyhdistys ry. Espoo.

Vertaisarvioidut artikkelit

Kauravaara, Kati (2015). Nuoren miehen toimijuus ammattioppilaitoksen virallisen kulttuurin kehyksessä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja: Ammattikasvatuksen tutkimuksen tulevaisuus 17 (erikoisnumero), 29–40.

Kirjat ja raportit

Itkonen, Hannu & Kauravaara, Kati (toim.) (2015). Liikunta kansalaisten elämänkulussa – Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 296. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jyväskylä.

 • Ks. myös Helsingin Sanomissa 29.3.2015 julkaistu Anna-Stina Nykäsen kirjoittama artikkeli Lihavien salille kehtaa mennä kuka   tahansa”.

Kangasniemi, Anu & Kauravaara, Kati (2016). Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa.

Kauravaara, Kati (2018). Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena. Asiantuntijatyö liikkujan polun aikuisuusvaiheesta. Suomen Olympiakomitea. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Koivuniemi, Kaisa (2016). ”Koko hommahan on TEHYLIä” – Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiselle liikunta- ja kansanterveysjärjestöissä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 319. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jyväskylä.

Kokkonen, Jouko & Kauravaara, Kati (toim.) (2020). Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Liikuntatieteellinen Seura ry. Helsinki.

Asiantuntijajulkaisut ja -artikkelit

Kangasniemi, Anu & Kauravaara, Kati (2014). Toimiiko terveysliikuntasuositus vähän liikkuvien aikuisten kannustimena? Liikunta & Tiede 51 (4), 25–31.

Kauravaara, Kati (2020). Hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä. Janus 28 (1), 85–93.

Kauravaara, Kati (2018). Aikuisliikkuja ja urheiluseuratoiminnan vetovoimatekijät. Liikunta & Tiede 55 (4), 71–75.

Kauravaara, Kati (2016). Kohti mielekästä liikkumista. Teoksessa Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lupa liikkua! Perusteluja ja ideoita liikkeen lisäämiseen ammatillisessa koulutuksessa. SAKU ry. Tampere, 10 – 12.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Etelätuuli 7.1.2016.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Ikiliikkuja (1), 8–9.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Suomen Pesäpalloliitto ry:n verkkosivut 11.1.2016.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Suomen Ratsastajainliitto ry:n verkkosivut 5.1.2016.

Kauravaara, Kati (2016.) Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitys kasvussa. Uinti-lehti (1), 44–45.

Kauravaara, Kati (2015). Jos riisuisit silmälasit, näkisitkö toisin? Liikunnan tuputtamisesta ihmisen lähtökohtien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 52 (2–3), 33–37.

Kauravaara, Kati (2015). Tutkija haluaa tulla oikein ymmärretyksi. Teoksessa Sanna Valtonen ja Sanna Ojajärvi Liikunnan mediajulkisuus ja päätöksenteko. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 11, Helsinki.

Kauravaara, Kati (2014) Miksi nuori mies ei liiku? Teoksessa Esa Rovio; Anita Saaranen-Kauppinen & Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli – ohjelmista ihmisen kohtaamiseen. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 28; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 281. Liikuntatieteellinen Seura ry & LIKES-tutkimuskeskus. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2013). Vähäinen liikunta nuoren miehen mielekkäänä valintana. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Verkkojulkaisu 65. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Helsinki, 20–24.

Kauravaara, Kati (2013). Vähän liikkuvan nuoren miehen hyvän elämän reseptiin ei liikuntaa tarvita. Liikunta & Tiede 50 (4), 30–33.

Kauravaara, Kati (2011). Etnografisella liikuntatutkimuksella pintaa syvemmälle. Liikunta & Tiede 48 (5), 71–74.

Kauravaara, Kati (2011). Mitä sitten jos ei liikuta? Liikunta & Tiede 48 (5), 75.

Kauravaara, Kati (2011). Musiikki liikunnanopetuksen tukena. LIITO Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja 1/2011, 14–15

Kauravaara, Kati (2010). Musiikki valmennuksen tukena. Valmentaja 5/2010, 38–39

Kauravaara, Kati; Aira, Annaleena & Koivuniemi, Kaisa (2016). Tieto kohtaa käyttäjän – vai kohtaako? Liikunta & Tiede 53 (2–3), 26–28.

Kauravaara, Kati; Aira, Annaleena & Koivuniemi, Kaisa (2016). Tutkimustieto hyötykäyttöön yhteistyössä. Liikunnan ammattilainen (3), 8–9.

Kauravaara, Kati & Kangasniemi, Anu (2016). Ammattilainen asiakkaan elintapamuutoksen tukena. Liikunnan Ammattilainen (2), 26–27.

Kauravaara, Kati & Kangasniemi, Anu (2016). Ammattilainen asiakkaan elintapamuutoksen tukena. Podoprintti 55 (1).

Kauravaara, Kati & Kantomaa, Marko (2018). Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen – Mitä tiedämme siitä? Liikunta & Tiede 55 (2–3), 4–8.

Kauravaara, Kati & Koivuniemi, Kaisa (2016). Kansalaisten liikuttajat. Diabetes-lehti (2), 76–77.

Kauravaara, Kati & Lindström, Eeva (2023). Pilates – muutakin kuin sarja liikkeitä. Liikunta & Tiede  60 (2), 22 – 24.

Kauravaara, Kati & Lindström, Eeva (2023). Matto- ja laitepilatesta Suomessa. Liikunnan ammattilainen 1/2023, 22 – 23.

Kauravaara, Kati & Rönkkö, Eva (2020). Näkymättömyys, marginalisaatio ja eronteot suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Teoksessa Jouko Kokkonen & Kati Kauravaara (toim.) Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Liikuntatieteellinen Seura ry. Helsinki, 229–251.

Oppikirjat ja opetussuunnitelmat

Kauravaara, Kati (2008). Sulkapallon lajimoduuli. Kouluttajan opas. Suomen Sulkapalloliitto ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Parkkinen, Sanna (2008). Finska män i form och i köket. Lärarmaterial. Könönen, Birgitta (ruots.). Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 210. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes. Jyväskylä. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Parkkinen, Sanna (2008). SuomiMies kuntoilee ja kokkaa. Opettajan materiaali. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 208. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes. Jyväskylä. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Parkkinen, Sanna & Kauravaara, Kati (2007). Erityistä ruokaa. Opettajan materiaali. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 1. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 1. Kouluttajan aineisto. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Kuntoa jumpasta – Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 2. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Kuntoa jumpasta – Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 2. Kouluttajan aineisto. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Liikunta sopii kaikille. Kouluttajan materiaali. Soveltava Liikunta SoveLi ry. Turku.

Iivonen, Karin & Kauravaara, Kati (2006). Nyt vapaaksi! Tupakasta vieroittamisen opas ryhmänohjaajalle. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati; Lakkasuo, Teemu & Luona-Helminen, Raija (2006). Liikunta sopii kaikille. Soveltavan liikunnan opas vertaisohjaajalle. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 181. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes. Jyväskylä. Soveltava Liikunta SoveLi ry. Turku.

Parkkinen, Sanna & Kauravaara, Kati (2006). Laatua lautaselle ja terveyden eväät. Opettajan materiaali. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Falin, Kirsi (2005). Liikettä kohti terveyttä. Opettajan materiaali. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry. Helsinki.

Kara, Raija; Kauravaara, Kati; Korhonen, Auli; Lampisjärvi, Tiina; Lappi, Kristiina; Nurmela, Heljä; Palviainen, Ritva; Parviainen, Eila; Peltola, Johanna; Stirkkinen, Riitta; Voutilainen, Eeva & Väisänen, Liisa (2005). Laadukkaat ruokavalinnat -opetussuunnitelma. Suositus kansalais- ja työväenopistoille ja muille aikuisoppilaitoksille. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL & Finfood – Suomen Ruokatieto ry

Lampisjärvi, Tiina; Aura, Ossi; Kauravaara, Kati; Oviir, Ebe; Sartoneva, Pirkko; Pohjolainen, Outi & Äijö, Marja (2003). Terveysliikunnan opetussuunnitelma. Suositus kansalais- ja työväenopistoille ja muille aikuisoppilaitoksille. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL & Suomen Kuntourheiluliitto ry.

Työkokemus

Toimitusjohtaja, osakas, fysioterapia-, pilates, hyvinvointi- sekä asiantuntija- ja koulutuspalveluita tuottava yritys Fyteko Oy, 9/2016–, tehtävinä yrityksen johtaminen, asiakastyö (pilates, hyvinvointivalmennus) ja asiantuntijatehtävät.

Sosiaalityöntekijä (osa-aikainen), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 11/2019–, terveyssosiaalityöntekijän tehtävät Pitkittyneiden oireiden kuntoutuspoliklinikalla (ent. Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka) sekä nettiterapeuttina toimiminen IT Psykiatriassa.

Avustava sosiaalityöntekijä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 6–8/2019 (kokoaikainen) terveyssosiaalityöntekijän tehtävät Kolmiosairaalassa ja Tornisairaalassa Meilahdessa sekä 9–12/2019 (osa-aikainen) Malmin sairaalassa.

Toimitusjohtaja (oto), osakas, liikunta-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille asiantuntija- ja koulutuspalveluita tuottava yritys Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy, 3/2015–9/ 2016, tehtävinä yrityksen johtaminen ja asiantuntijatehtävät.

Erikoissuunnittelija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö – LIKES tutkimuskeskus, 1.7.2013–17.6.2016, tehtävinä mm. liikunnan edistämisen kehittämistoiminta, tutkimustiedon käytäntöön vienti, laaja henkilöstön viestintätaitojen kehittämishanke, sidosryhmien toiminta-analyysi (Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus) sekä muut vaativat asiantuntijatehtävät.

Tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö – LIKES tutkimuskeskus, 1.2.2010–30.6.2013, tehtävänä vähäiseen liikkumiseen liittyvä laadullinen väitöskirjatutkimus.

Yksilö- ja ryhmäpilatesohjaaja (oto), Fyteko ry / Liikuntafysio, 2014–jatkuu edelleen

Liikuntaryhmien ohjaaja (oto), Kannelmäen Voimistelijat ry, 2003– jatkuu edelleen

Alue-edustaja (oto), Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y., 2009–2010, tehtävänä äänitemusiikkia käyttävien asiakkaiden asiakkuuksien kokonaisvaltainen hoitaminen.

Terveyden edistämisen suunnittelijaKansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL, 2002–2005 puolipäiväinen, 2006–2009 kokopäiväinen, tehtävinä kansalaisopistojen henkilökunnan kouluttaminen, opetussuunnitelmien ja opetusmateriaalien kirjoittaminen, kansalaisopistojen konsultointi, verkostojen luominen valtakunnallisten liikunta- ja terveysalan toimijoiden kanssa, viestintä.

Toiminnanjohtaja, Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry, 2002–2006 (toimivapaalla vuonna 2006), puolipäiväinen, tehtävänä järjestön johtaminen, taloudesta ja hallinnosta vastaaminen, viestintä ja käytännön työt.

Oma liikuntapalveluja tuottava toiminimi, 1999–2007

Freelancer-kouluttaja, kirjoittaja ja –projektityöntekijä (oto) mm. Suomen Uimaliitto ry:ssä, Suomen Sulkapalloliitto ry:ssä 2006–2007, Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 2003–2009, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:ssä 1999–2004, Soveltava liikunta Soveli ry:ssä 2005–2007, Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:ssä alk. v. 2007 ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä alk. v. 1997. Paljon yksittäisiä eri organisaatioiden toimeksiantoja.

Freelancer-liikunnanohjaaja kunnan liikuntatoimissa (mm. Vantaa, Helsinki), kansalaisopistoissa ja urheiluseuroissa, 1997–2006

Luottamustoimet

Erilaiset liikunta-alan ohjaus- ja työryhmät, kuten SAKU ry:n Liikkuva Amis -hankkeen ohjausryhmän jäsenyys ja jäsenyys ryhmässä, joka pohtii liikuntajärjestöjen laatuohjelmaa (Sinetti, aikuisliikunta, huippu). Vuonna 2021 muun muassa:

 • Liikuntatieteen päivien ohjelmatyöryhmän jäsen (Liikuntatieteellinen seura)
 • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) arvioinnin asiantuntijapaneelin jäsen (Valtion liikuntaneuvosto/opetus- ja kulttuuriministeriö)

Suomen pilatesyhdistys ry

 • Hallituksen jäsen, 1.4.2017–9.3.2019
 • Puheenjohtaja, 9.3.2019–jatkuu edelleen

Liikkujan polku -verkoston tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä

 • Puheenjohtaja, 2015–jatkuu edelleen

Kannelmäen Voimistelijat ry

 • Hallituksen jäsen, 2018–2022
 • Varapuheenjohtaja, 2021–2022
 • Aikuisliikunnan tiimin jäsen, 2003–2013 sekä 2016–2022
 • Puheenjohtaja, 2008–2013, jolloin puheenjohtajavastuiden lisäksi toimin 1200 jäsenen urheiluseuran esimiestehtävistä kahdelle päätoimiselle työntekijälle ja noin 30 osa-aikaiselle ohjaajalle
 • Talous- ja hallintotyöryhmän puheenjohtaja, 2008–2013

Suomen Lentopalloliitto ry

 • Harraste- ja terveysliikunnan toimialaryhmän jäsen, 2003–2007

Soveltava Liikunta SoveLi ry

 • Hallituksen jäsen 2002–2006
 • Varapuheenjohtaja 2004–2006
 • Koulutustoimikunnan puheenjohtaja 2003–2005

Harrastuksiini kuuluu ohjaamisen lisäksi oma pilatesharjoittelu, työmatkaliikunta, juokseminen ja polkujuoksu, suunnistus, retkeily, matkustaminen, lukeminen, kirjoittaminen ja mökkeily. Talvikaudella opettelen hiihtämistä. Annan vapaa-aikaani myös vapaaehtoistyöhön. Tällä hetkellä toimin Kannelmäen Voimistelijat ry:ssä hallituksessa ja aikuisten liikunnan tiimin jäsenenä sekä Suomen Pilates Yhdistyksen hallituksessa. Vietän mielelläni aikaa myös ystävieni kanssa.

Lähestymistapani ja ihmiskäsitykseni mukaan:

 • Ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Kun harjoitetaan kehoa, harjoitetaan samalla mieltä, ja toisin päin. Kehoa ja mieltä ei voi erottaa toisistaan.
 • Ihmisen elämänkokonaisuudella (elämäntilanne) on merkitystä hänen omalle hyvinvoinnilleen ja se sisältää aina tekijöitä, joista osaan yksilö voi vaikuttaa ja osaan ei voi vaikuttaa. Osa niistä tekijöistä, joihin yksilöllisillä keinoilla ei voida vaikuttaa, voidaan vaikuttaa rakenteellisesti. Siten ei riitä, että työskennellään vain yksilöiden kanssa, vaan huomio tulee kiinnittää myös kulttuurisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin.
 • Ihmisellä on aina mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia uutta. Ihmisellä on mahdollisuus kehittyä myös muuksi kuin mihin syntyperä tai ulkoiset olosuhteet näyttäisivät määräävän.
 • Jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, ja jokainen ihminen on arvokas sinällään.