Fysioterapiaopiskelija Ivan Bazoulev teki opinnäytetyönsä jääkiekkojuniorien palautumisen seurannasta ja vammojen yleisyydestä.  Palautumisen seurantaan liittyvä osio suoritettiin Liikuntafysion kehittämällä ja käyttämällä sähköisellä palautumisen seurantalomakkeella, jonka avulla selvitetään mm. subjektiivista palautumisen tunnetta, harjoitteluvalmiutta ja -motivaatiota, ruokahalua, unirytmiä,  stressitasoa, keskittymiskykyä, sosiaalista aktiivisuutta sekä alkoholin käyttöä.

Tulosten mukaan 36 % pelaajista koki kuormituksensa sopivaksi kaikkien kyselykierroksien aikana. Tutkimusjakson aikana, 55% pelaajista loukkaantui. Tulosten perusteella loukkaantuneet kokivat kuormituksensa korkeammaksi kuin pelaajat, jotka eivät kärsineet loukkaantumisista tutkimuksen aikana.

Opinnäytetyön artikkeli Urheilufysio.fi -sivuilla

Opinnäytetyö Theseus.fi -kirjastossa

Bazoulev, Ivan: Pelikauden kuormituksen kokeminen B2 -ja B-SM sarjan juniorijääkiekkoilijoilla. Opinnäytetyö. Fysioterapian koulutusohjelma. Laurea-ammattikorkeakoulu. 2018.

***

Liikuntafysio avustaa fysioterapian opiskelijoita monella tapaa. Yksi tapa tukea alan opiskelijoita on toimia mentorina erilaisissa projekti- ja opinnäytetöissä.

Valikko